Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 270 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [7 z 3562]

Wnioski o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Według danych z 1 sierpnia 2017 r. z godziny 8.00 w pierwszym dniu przyjmowania wniosków o „500 plus” zostało ich złożonych 2,8 tys.

Zobacz porady dotyczące "500 plus">>>

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Główne zasady bez zmian

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Kiedy złożyć wniosek?

Resort rodziny zapewnia, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS orazbankowość elektroniczną.

We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia 2017 r. zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”. Numery te można znaleźć na stronach internetowych MRPiPS.  

Rodziny zaoszczędzą czas

Jednocześnie przedstawiciele resortu rodziny przypomnieli, że ujednolicono terminy składania wniosków o różne formy na nowe okresy świadczeniowe. Chodzi o świadczenia wychowawcze 500+, ale także o świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego. Dzięki temu wnioskodawcy będą mogli dopełnić wszystkich niezbędnych formalności jednocześnie.

Sprawdzian efektywności dla samorządów

Ujednolicenie terminów przyjmowania wniosków oznacza, że sierpień i wrzesień będą miesiącami wzmożonej pracy samorządów. Według obliczeń resortu łącznie wniosków może być złożonych około 4 mln.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie komunikatu MRPiPS)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00